شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

زمانبندی همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/07/11
اعلام نتایج داوری مقالات »
1397/07/12
آخرین مهلت پرداخت هزینه »
1397/07/14
زمان برگزاری کنفرانس »
1397/07/15
دسترسی سریع

02_1

03_1

05_1

04_1

09_1

07_2

 

پوستر همایش
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
15
بازدید دیروز :
31
بازدید کل :
34554
محور های کنفرانس
 

محورهای مدیریت

محورهای اقتصاد

محورهای حسابداری

-مدیریت بازرگانی

- مدیریت عمومی

- مدیریت صنعتی

- مدیریت استراتژیک

- علوم رفتاری در مدیریت

- مدیریت مالی

- مدیریت پروژه

- مدیریت آینده پژوهی

- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت

- حقوق و مدیریت

- مدیریت منابع انسانی

- مدیریت بازاریابی

- مدیریت استراژیک و رقابت

- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه

- مدیریت سیستم ها

- رهبری و رفتار سازمانی

- حاکمیت شرعی

- کیفیت، بهره وری

- ارتباط با مشتری

- حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده

- حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

- بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری

- کارآفرینی

- سایر موضوعات دیگر مرتبط با مدیریت

- مدیریت اقتصاد

- اقتصاد بازرگانی

- اقتصاد عمومی و دولتی

- علوم اقتصادی

- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

- نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

- اقتصاد و تجارت الکترونیک

- توسعه اقتصادی

- اقتصاد انرژی

- اقتصاد محیط زیست

- برنامه ریزی اقتصادی

MBA، تبلیغات و بازاریابی

- مدیریت / مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی

- اقتصاد تحریم

- اقتصاد مقاومتی

- مدلسازی اقتصادی

- تجارت بین الملل

- رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

- اقتصاد ایران

- اقتصاد سلامت

- حقوق اقتصادی

- بانکداری

- تولید و مدیریت مالی

- اقتصاد شهری

- نظام های اقتصادی

- رشد اقتصادی

- اقتصاد سنجی

- اقتصاد سرمایه گذاری

- اقتصاد گردشگری و توریسم

- سایر موضوعات دیگر مرتبط با اقتصاد

- حسابداری اسلامی

- حسابداری نسل ها

- کسب و کار اسلامی

- حسابرسی اسلامی

- فلسفه مالیات و تعهدات و تعاملات مالی شرعی

- فرهنگ مالیاتی

- حسابداری مالی

- حسابداری صنعتی

- حسابداری مدیریت

- حسابداری مالیاتی

- حسابرسی

- حسابرسی اجتماعی و اقتصادی

- حسابداری بانک ها و بیمه

- حسابداری کشاورزی

- حسابداری بین المللی

- حسابداری سیستم های اطلاعاتی

- حسابداری آموزشی

- حسابداری دولتی

- حسابداری درآمد ملی

- سایر موضوعات دیگر مرتبط با حسابداری